Odwiedź także:
WYPADKI PRZY PRACY / W drodze do i z pracy

W razie wystąpienia:
  • wypadku przy pracy,
  • wypadku traktowanego na równi z wypadkami przy pracy,
  • wypadku w drodze do i z pracy
oferujemy pomoc w prowadzeniu postępowania powypadkowego oraz możliwość sporządzenia kompletnej dokumentacji powypadkowej. Prowadzimy wymagane rejestry wypadków.
Przygotowujemy korespondencję z ZUS i GUS.

Oferujemy pomoc w opracowaniu planów poprawy, mających na celu wyeliminowanie podobnych wypadków w przyszłości.
© JOTA BHP 2012
www.jotabhp.pl