Odwiedź także:
SZKOLENIA BHP | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | PIERWSZA POMOC

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z najczęściej występującymi stanami zagrożenia zdrowia i życia. W blokach zajęciowych przewidziano czas na wykłady oraz ćwiczenia.

Instruktorami są ratownicy medyczni z bogatym doświadczeniem wyniesionym ze szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zdobytym w wyjazdowych zespołach pogotowia ratunkowego.
Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Celem naszego szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych postępowania w sytuacji kryzysowej.

Zakres materiału:
  • aspekty prawne i psychologiczne udzielania pierwszej pomocy,
  • prawidłowe wezwanie służ ratunkowych,
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci,
  • ciało obce w drogach oddechowych,
  • nauka oceny parametrów życiowych,
  • zaopatrywanie krwotoków zagrażających życiu,
  • postępowanie w przypadku oparzeń,
  • unieruchamianie urazów kostno-stawowych,
  • wypadki komunikacyjne,
  • napad padaczkowy, omdlenie, ból w klatce piersiowej.
Zakres szkolenia zostaje dobrany indywidualnie do specyfiki zakładu pracy oraz potrzeb Klienta.
Ćwiczenia odbywają się na specjalnych fantomach światowego lidera w produkcji sprzętu medycznego Laerdal Medical AS.

© JOTA BHP 2012
www.jotabhp.pl