Odwiedź także:
SZKOLENIA BHP | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | PIERWSZA POMOC
  • wstępne - instruktaż ogólny | instruktaż stanowiskowy | instruktaż wynikający z DTR
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy.
Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika z podstawowymi przepisami BHP oraz Kodeksu pracy, obowiązującymi w zakładzie, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • okresowe
Szkolenia BHP prowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zmianami).

Prowadzimy szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych, a więc:
  • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Pracowników administracyjno-biurowych
  • Pracowników inżynieryjno-technicznych
  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Każde szkolenie potwierdzone jest odpowiednim zaświadczeniem.
© JOTA BHP 2012
www.jotabhp.pl