Odwiedź także:
OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP | OBSŁUGA KADR| OBSŁUGA W ZAKRESIE PPOŻ

Zapewniamy kompleksową obsługę firm dotyczącą wykonania wymaganych dokumentów
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.:
  • Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • Instrukcji Technologicznych, w tym instrukcji wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych,
  • wykonanie wszystkich innych dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • pomoc w zorganizowaniu wymaganego przepisami prawa "Praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji z budynku", zgodnie z §17, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109).
© JOTA BHP 2012
www.jotabhp.pl