Odwiedź także:
OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP | OBSŁUGA KADR |OBSŁUGA W ZAKRESIE PPOŻ

W ramach obsługi kadrowej oferujemy m.in.:
  • pomoc w rozliczaniu czasu pracy,
  • prowadzenie dokumentacji - akt osobowych,
  • nadzór i organizowanie badań lekarskich,
  • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania,
  • porządkowanie dokumentów na potrzeby kontroli PIP,
  • współpracę z Klientem przy inspekcjach i kontrolach PIP lub PIS, w szczególności uczestnictwo w inspekcji PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień,
  • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
© JOTA BHP 2012
www.jotabhp.pl